Thông báo nâng cấp hệ thống

Với mong muốn hoàn thiện và tối ưu hoá các tiện ích cung cấp đến thành viên, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào ngày 29/7/2016 và tất cả dữ liệu cũ bị xóa.

Ban quản trị trân trọng thông báo và mong nhận được sự thông cảm của các thành viên về các bất tiện do việc nâng cấp cung cấp dịch vụ gây ra.

Trân trọng cảm ơn


1,000
Danh mục Đối tác tại Đồng Nai
1 giờ trước
5,700,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước
12,500,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước
2,800,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước
1,350,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước
8,600,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước
850,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước
3,300,000
Danh mục Điện máy tại Hà Nội
6 giờ trước